English

关于2021年端午节期间教学安排的通知

2021-06-01  点击:[]

根据校长办公室关于2021年端午节放假安排的通知》要求,现将端午节期间本、专科学生教学安排通知如下:

1.6月12——14日端午节期间全校停课放假;

2.请各教学单位将端午节期间的教学安排通知到相关任课教师和学生,确保正常教学秩序

3.任课教师自行调整假期前后的整体教学进度,保证教学任务完成。

   

                                   教 务 处  
                                  202161

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012